SÖKMILJÖER

Arbetsplatser

Droger på arbetsplatser är vanligare än det kan verka på ytan.

Drogförebyggande insatser på arbetsplatsen leder till:

  • Ökad trivsel och säkerhet för personalen
  • Högre effektivitet och kvalitet i arbetet
  • Mindre risk för olycksfall och skador med maskiner och fordon
  • Mindre risk att förlora kompetens och spetskompetens
  • Minimerar att företagets varumärke skadas

Idag har arbetsgivare ett långtgående ansvar vad gäller hälsoarbetet på arbetsplatsen och narkotikasök med hund har stor inverkan på den preventiva hälsoutvecklingen.

Med våra specialutbildade narkotikahundar söker vi av era lokaler, fordon mm och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat.

Behandlingshem

En drogfri miljö är en nödvändighet för att kunna uppnå resultat i behandlingen av missbruksproblematik. Därför är en effektiv begränsning av tillgång till narkotika på behandlingshem central för att kunna skapa en drogfri vardag och framtid.

En sökinsats med narkotikahundar är ett aktivt led i arbetet för att förebygga och skapa en narkotikafri miljö och en tjänst som Dog & People Tjänstehundar erbjuder. Med våra hundar genomför och söker vi av era lokaler och kartlägger eventuell förekomst av narkotika. Vi hjälper er med planeringen av sökinsatserna och resultatet dokumenteras noggrant.

Ett professionellt bemötande med stor respekt för individen är av största vikt för oss.

Ungdomsmiljöer

Alla barn och ungdomar har rätt till en drogfri daglig miljö. Tillgången på narkotika måste bekämpas i skolan, på fritidsgården och på idrottsanläggningen. Alla platser där ungdomar samlas är riskområden som behöver undersökas närmare och aktivt hållas efter.

Ett bra förebyggande arbete leder till tidiga upptäckter vilket är avgörande i arbetet för en trygg skol- och ungdomsmiljö

Vi erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar för att motarbeta etablering av och tillgång till droger där unga vistas.

Med våra specialutbildade hundar söker vi av era lokaler och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat. Vi hjälper er med planeringen av sökinsatserna och söken dokumenteras noggrant.