REFERENSER

Våra referenser lämnas ut på begäran. Om du önskar kontakt med någon av våra referenser ber vi Dig att kontakta oss via mail tjanstehundar@dogandpeople.se

Ägare/VVD Behandlingshem i Östergötland
”Vi anlitar Dog & people vid narkotikasök i våra verksamheter för att säkerställa en miljö fri från droger och för att Dog & People genomför arbetet med största respekt och kunskap om våra klienter och våra verksamheter.”

Rektor, skola i Älvsjö, Stockholms kommun
”För att säkerställa en drogfri miljö för våra elever och vår personal är det av yttersta vikt att vi har ett preventivt arbete. För vår skolas del innebär det att vi återkommande sedan fler år tillbaka genomför drogsök med hundar. För mig som rektor är det viktigt att kunna informera omvärld och föräldrar om att vi har en drogfri miljö och att vi hela tiden arbetar för att det så ska förbli.”

Rehabiliteringssamordnare, större industri, Skaraborg