HEM

Finns det droger eller vapen på din arbetsplats?

Företag Industrier Fastigheter Skolor Behandlingshem

Dog & People Tjänstehundar erbjuder professionella och välutbildade tjänstehundar som söker narkotika och vapen på din arbetsplats.

Snabbt och kostnadseffektivt gör vi en scanning och en kartläggning av din verksamhet i ett preventivt och brottsförebyggande syfte. I vår stab ingår 14 tjänstehundar vilket gör att ett stort antal hundar kan sättas in om det rör sig om stora områden eller flera olika byggnader.

Vi gör det enkelt för dig och hjälper dig genom hela processen med planering och genomförande av söket, vilka lagar och riktlinjer som gäller och dokumenterar allt. Vi hjälper dig även med rådgivning av säkerhetshöjande åtgärder utifrån dokumentationen.

Dog & People Tjänstehundar har lång erfarenhet och kunskap av att arbeta i olika verksamheter och miljöer med våra tjänstehundar och att arbeta med säkerhetsfrågor för att trygga din arbetsplats.

Tveka inte – för en säker och trygg arbetsmiljö kontakta oss!

Eva Münter, VD och grundare

tjanstehundar@dogandpeople.se

0708-18 52 13