Kontakt

Eva Münter
0708-185213
tjanstehundar@dogandpeople.se

CHECKLISTA
för dig som bokar narkotikasök med civila tjänstehundar
Viktigt att tänka på att

 • Det inplanerade söket sker i preventivt syfte
 • Offert med relevant information skickas
 • Bokningsbekräftelse skickas innan operativt sök
 • Säkerställ att någon från Din enhet kan närvara under hela söket
 • Dokumentation av sökresultatet med eventuella riskområden markerade samt råd för det fortsatta preventiva arbetet skall skickas kort tid efter sök
 • Full diskretion gäller, även bruk av sociala medier
 • Flera tjänstehundsekipage finns att tillgå. Minimum två ekipage bör arbeta i kvalitetssyfte
 • Kolla upp att sökekipagen har relevant utbildning och någon form av godkänt arbetsprov för kvalitetssäkring
 • Ansvarsförsäkring finns
 • Civila tjänstehundar får ej göra sök direkt på person, s k personsök, eller sök i privata hem
 • Rådgivning kring gällande regler/riktlinjer för civila tjänstehundar ingår