NARKOTIKASÖK

Narkotikasök med hund genomförs idag på såväl behandlingshem som arbetsplatser. På senare tid har det blivit allt vanligare att även skolor och andra ungdomsmiljöer använder sig av tjänsten för att säkerställa att samvaron och förhållandena är narkotikafria.

Våra hundar är tränade att hitta narkotiska preparat och nätdroger. Hundarna och förarnas träning uppdateras ständigt. Utbildningen sker löpande för att ge hundarna största möjlighet att söka nya substanser.

En tidig upptäckt av missbruk på en arbetsplats, ett behandlingshem eller i skolan eller ungdomsmiljön minimerar risken för att droger cirkulerar och brukas. En tidig upptäckt av missbruk på en arbetsplats eller i skolan är en vinst för oss alla.

Söken planeras efter kundens önskemål och vi arbetar alltid med stor respekt för individen, diskretion och fullständig tystnadsplikt. Vi eftersträvar en helhetssyn i arbetet med att säkerställa drogfria miljöer och erbjuder därför rådgivning kring det dokumenterade sökresultatet i syfte att kunna kartlägga riskområden.

Av hänsyn till individen och dess integritet utför vi inte sök på person eller i privata hem. Det finns dessutom inget lagstöd för detta för civila tjänstehundar.

Dog & People Tjänstehundar erbjuder:

  • Preventiva och effektiva sök för att säkerställa en drogfri miljö
  • Välutbildade tjänstehundsteam
  • Interna och externa föreläsare under utbildningen och som kompetensutveckling för våra tjänstehundsekipage för att kunna garantera aktuell information och forskning
  • Arbetsprov i syfte att kvalitetssäkra ekipagen
  • Offert och bokningsbekräftelse till kunden
  • Dialog med den av kunden utsedd observatör vid söktillfällena
  • Dokumentation av sökresultatet
  • Rådgivning kring juridik gällande sök med narkotikahund
  • Professionellt förhållningssätt med respekt för individens integritet
  • Diskretion och fullständig sekretess