Specialsök

En hel del teori och oändligt många upplevelser utlovas på dessa utbildningar.

Dog & People utbildar i specialsök grund, preparatutbildning, spår/personsök/vattensök och skräddarsyr kurser och utbildningar efter de önskemål och behov som finns. Det kan vara hela utbildningar, specialinriktade utbildningar/kurser eller ett antal kurstillfällen.

Framtidsutsikterna för civila sökhundsförare är ljusa då fördelarna med sök upptäcks och används inom fler och fler områden.

Du och din hund får personlig handledning av erfarna instruktörer med egen utbildning inom specialsök och som har operativ erfarenhet av uppdrag inom specialsök. Eva är huvudansvarig för utbildningarna och har ett brett kunskapsregister och lång erfarenhet av operativa narkotikasök med civila tjänstehundar.

Eva är utbildad av de bästa som

Len från Holländska polisen, chef för hundenheten i sitt distrikt, och den som lärde upp Gaston och Enzo på ID-sök (smellerteknik för att identifiera gärningsman) och narkotikasök. Oerhört kunnig, pedagogisk och med ett rakt igenom vänligt inlärningssätt.

Lasse Fält, etolog, med en ocean av kunskap och erfarenhet att ösa ur. Lasse delade frikostigt med sig av allt han kunde och hade varit med om.

Tobias Gustavsson, numera SWDI, som tränade och utvecklade ekipagen under min utbildning.

Under åren som har gått har Eva fått ta del av många kunniga personers spetskompetenser och de lärdomar de har fått utifrån sin yrkesroll. Ovärderlig kunskap som hon nu lämnar över till engagerade och kunskapssökande deltagare på utbildningarna. Eva arbetar med motivation, engagemang och glädje som ledord och ser det som viktigt att vägleda HELA ekipaget till framgång. Så var beredd på en personlig resa också.

Specialsök, grund –

Utbildningen ges under ca ett år och anpassas helt efter ekipagets behov och önskemål.

Utbildningen som skräddarsys för varje ekipage kan genomföras både i grupp och enskilt. Under utbildningens gång kommer bl a följande moment att finnas med: inlärningspsykologi, inlärning av preparat, grunderna i olika sorters sök som rumssök, utomhussök, fordonssök och behållarsök, belöningsteknik, markeringar, lek och kontakt för att få en bra relation till sin hund, miljöträning, friskvård, funktionslydnad, stresshantering för både människa och hund och kontinuerliga coachningstillfällen.

Vi varvar teori och praktik och filmar delvis för att konkret kunna analysera den praktiska delen. Ungefär i halvtid har ekipaget möjlighet att välja preparat och fortsätta utbildningen med utgångspunkt från valt preparat.

Litteraturstudier och hemuppgifter mellan utbildningstillfällena.

Utbildningen avslutas med arbetsprov, ej obligatoriskt och ingår ej i utbildningsavgiften.

Förkunskaper, hundvana.


Specialsök, mot preparat (komprimerad utbildning)

Kursen skräddarsys helt efter ekipagets behov och önskemål. Preparat väljs efter principen att det går att få fram av utbildningsarrangören alternativt kunden.

Kursen innehåller bl a inlärning av nytt preparat, verklighetsbaserade sökövningar utifrån preparat, markeringar, miljöträning, uthållighetsträning, stegringsplaner, säkerhetsrutiner egenföretagande för att kunna utvecklas till en professionell nivå.

Förkunskaper: Någon form av specialsöksutbildning eller annan relevant utbildning.


Träningstillfällen, specialsök –

Är ni en grupp eller vill du enskilt ha några träningstillfällen för att stämma av i stegringsplanen och se vilka styrkor och svagheter ni har i teamet är det bra att boka in extra träningstillfällen. Fördelen är att någon annan lägger ut och man inte vet var och hur många gömmor som finns. Träningstillfällena protokollförs för att kunna göra analyser tillsammans och kunna individanpassa träningsråden.

Passar både dig som går på Specialsök grund och Specialsök mot preparat eller som är klar med utbildning och arbetar operativt.

Ni kan också som grupp eller enskilt boka träningstillfällen som en aktivitet. Nosarbete är ett av de bästa sätten att aktivera sin hund på enligt Eva.

Ett av våra ekipage gav sin äldre hund fem kurstillfällen i specialsök för att få en stimulerande aktivitet där hunden verkligen fick använda sin nos.

För mer information och offert kontakta oss på info@dogandpeople.se eller 0708-185213.