Specialsök

En hel del teori och oändligt många upplevelser.

Dog & People utbildar i specialsök grund, preparatutbildning, spår/personsök/vattensök och skräddarsyr kurser och utbildningar efter de önskemål och behov som finns. Det kan vara hela utbildningar, specialinriktade utbildningar/kurser eller ett antal kurstillfällen.

Du och din hund får personlig handledning av erfarna instruktörer med egen utbildning inom specialsök och som har operativ erfarenhet av uppdrag inom specialsök.

Just nu utbildar Dog & People 8 ekipage i både grundutbildning och specialinriktade delar som  narkotika, id-sök, försvunna människor och i nuläget ett hemligt preparat. Ett av våra ekipage gav sin äldre hund fem kurstillfällen i specialsök för att få en stimulerande aktivitet där hunden verkligen fick använda sin nos.

Varmt välkommen till en utbildning/kurs utöver det vanliga!

Specialsök, grund – Nosarbete är ett av de bästa sätten att aktivera sin hund! Utbildningen omfattar 10 gånger och skräddarsys för varje ekipage. Genomförs i både grupp och enskilt. Under utbildningens gång kommer följande moment att finnas med: inlärning av preparat, grunderna i olika sorters sök som rumssök, ytsök, fordonssök, läcksök, lek och kontakt för att få en bra relation till din hund, miljöträning, massage och stretching, stresshantering för både människa och hund och kontinuerliga coachningstillfällen.
Vi varvar teori och praktik och kommer att filma för att konkret kunna analysera den praktiska delen.  Utbildningen avslutas med arbetsprov. Förkunskaper, hundvana.

Utbildningen omfattar 100 timmar, 10 timmar per månad och anpassas helt efter ekipagens behov och önskemål. Litteraturstudier och hemuppgifter mellan utbildningstillfällena. Kontakta Dog & People för mer information och offert.

Specialsök, forts– För dig som vill fortsätta efter grundutbildningen ges en fortsättningskurs. Kursen skräddarsys helt efter ekipagets behov och önskemål.
Här finns det ett värde att bestämma sig för ett nytt preparat. Kursen innehåller inlärning av nytt preparat, miljöträning, uthållighetsträning samt rådgivning i att starta eget företag.

Förkunskaper: genomgången specialsöksutbildning samt godkänt arbetsprov. Kontakta Dog & People för mer information och offert.

Träningstillfällen, specialsök – Är ni en grupp eller vill du enskilt ha några träningstillfällen för att stämma av i stegringsplanen och se vilka styrkor och svagheter ni har i teamet är det bra att boka in extra träningstillfällen. Fördelen är att någon annan lägger ut och man inte vet var och hur många gömmor som finns. Träningstillfällena protokollförs och filmas för att kunna göra analyser tillsammans och kunna individanpassa träningsråden.
Passar både dig som går på specialsök grund- och forts eller som är klar med utbildning och arbetar operativt. Kontakta Dog & People för mer information och offert.

Välkommen till Dogandpeople! Hunddagis i norrköping, specialsök, kurser, hundrehab, foder.