ID

Id-sök med inriktning försvunna människor. Utbildningen riktar sig till dig som redan har någon form av specialsöksutbildning och som inte räds tuffare miljöer och utmaningar.

Utbildningsmoment:
• id-sökets grunder
• inlärnings- och belöningsteknik
• vattensök
• miljöträning
• kartteknik
• första hjälpen
• krishantering, tröst och stöd
• rapportering och dokumentation
• realistiska övningar

Erfarna instruktörer med lång erfarenhet av specialsök, vattensök och sök efter försvunna människor/hundar kommer att handleda er.

Utbildningen är upplagd på fyra helger där teori och praktik varvas med egenstudier mellan utbildningstillfällena.

I utbildningen ingår dokumentation, sökmaterial samt handledning av erfarna instruktörer.

Kontakta Dog & People, info@dogandpeople.se, för mer information och offert.

Välkommen till Dogandpeople! Hunddagis i norrköping, specialsök, kurser, hundrehab, foder.