Street Smart Defender

SE HIT!

Nu börjar den viktigaste utbildningsfasen i Dog & Peoples historia, denna gång med fokus på människa!

Genom vårt samarbete med Norcon Säkerhet har vi fått en exceptionell möjlighet att som enda företag lära ut Street Smart Defender i Sverige, Norge och Danmark.

Vi är mycket stolta över förtroendet från John Koeshall att kunna ge personer i Skandinavien chansen att lära sig ett självskydd mot överfall som kommer att sitta i ryggraden när man blir utsatt.
Vi lever i en värld med ökat våld. Det är dags att ta tillbaka sitt liv, bli av med rädslan och inte bli en i statistiken.
Teknikerna bygger på rörelser vi gjort sedan vi var barn, varför hjärnan inte måste välja i en meny av olika grepp- eller nedläggningstekniker.
Medvetenhet, kunskap, förtroende och handling är de steg som måste läras in i det undermedvetna, så att säkra åtgärder vidtas om man står inför en farlig situation.
Alltför många människor blir statistik och det är ofta på grund av sin egen oförmåga.
Det finns många olika typer av människor, olika storlekar, olika grad av mod och som tillhör många olika religioner och kulturer.
Många är rädda av en mängd olika skäl, många kvinnor är också oförmögna att försvara sig mot en man och kommer instinktivt att krypa ihop om de attackeras.
Tonåringar är beroende av människor som de tror de kan lita på, eller är omedvetna om farorna från vuxna och andra tonåringar som kan skada dem.
Chefer eller anställda i till exempel hemtjänst, socialtjänst, psykiatrisk vård, Försäkringskassa eller behandlingshem är särskilt utsatta… listan kan göras hur lång som helst.

Vi lär på 3 (tre) timmar ut de verktyg man behöver för att känna sig trygg, nu och i framtiden!

Boka nu! Lördag 28/5 kl 15:00, begränsat antal platser

Anmälan sker via mail info@dogandpeople.se

Betalning 900:- inkl moms /deltagare betalning sker i förskott till:

bankgiro 127-7193 eller swish 123 483 88 01 (var noga med att ange ditt namn och kursdag)

13100817_1080383155377128_1678577728468505899_n