ARBETSPROV I SPECIALSÖK

29 maj 2021 (Narkotika och vägglöss)

Vi anordnar arbetsprov för att säkerställa kvaliteten på ekipaget och att de har uppnått de krav som är uppsatta när utbildningen är klar.

Vi tittar på många olika delar för att skapa oss en helhetsbild av ekipaget som första intrycket vid ankomst, förberedelser inför arbetsprovet, redogörelse för säkerhetsrutiner, upplägg av söket, förarens förmåga att läsa sin hund, samarbeta och kommunicera med sin hund, samspel vid säkerställande av gömma, positioneringen vid söket, hundens sökförmåga, hundens motivation och uthållighet.

Ingen blindmarkering tillåts, angivelsen för gömma får inte överstiga 1 meter och 75% rätt krävs när föraren anger gömmorna.

De som är anmälda till arbetsprov får alltid ett eget område att söka i. Vi tar även emot ekipage som har utbildning från annat håll men som vill säkerställa sin professionella nivå.

Arbetsprovet genomförs med en domare och en tidtagare/skrivare. De som klarar arbetsprovet får diplom samt protokoll för att kunna se bedömningen och få tips och råd kring den fortsatta träningen.

Frågor och anmälan görs till vår mail info@dogandpeople.se

Vi önskar alla kommande ekipage LYCKA TILL!